Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Jaarverslag

Elk (kalender)jaar dienen schoolbesturen aan het ministerie verslag te doen over hetgeen in een jaar is gerealiseerd. In dit verslag wordt eveneens verantwoording afgelegd over de besteding van de financiële middelen. Ook wordt er een beeld geschetst over toekomstige ontwikkelingen en mogelijke ricico's die worden gezien.

 

Via onderstaande link komt u bij het jaarverslag van onze stichting.

 

Jaarverslag SKOB 2018

 

thema

 

= Corona virus

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel