Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Inspectie

Taak van de inspectie:

De basisschoolperiode is een hele belangrijke en bepalende periode in het leven van een kind. Omdat we met elkaar vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, heeft de overheid de taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te stimuleren.

 De Inspectie van het Onderwijs kijkt jaarlijks naar elke school. Op basis van deze jaarlijkse prestatieanalyse en eventueel verder onderzoek bepalen we of er nader toezicht nodig is en hoe dit er vervolgens uit zal zien.

 

Bezoek aan de school:

De Angelaschool werd in juni 2017 bezocht door de inspecteur. Gedurende 3 dagen werden diverse onderdelen bekeken en besproken. Na een algemene schoolpresentatie werden o.a. klassen bezocht en gesprekken gevoerd met leerkrachten, leerlingen, ouders, IB-er en directie. Uitvoerig werd er stil gestaan bij de diverse onderwijsstandaarden, zoals leerstofaanbod, kwaliteitszorg, leerresultaten en het volgen van leerlingen.

 

Na het bezoek werd het inspectieverslag ingestuurd. Algehele conclusie is dat de kwaliteit van het onderwijs goed op orde is en dat er geen (wettelijke) tekortkomingen zijn. Maar liefst 7 van de 8 beoordeelde standaarden werden met goed gekwalificeerd.

Bestuur en team zijn dan ook bijzonder trots op dit oordeel. Goed om te zien dat de inspanningen van de school zo mooi gewaardeerd worden.

 

Rapport:

In het inspectierapport kunt u een en ander zelf teruglezen. Klik daarvoor op deze link:

 

inspectierapport 2017

thema

Tip van de week:

 

 SINTERKLAAS TIJD !!!

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

 

Proficiat 

 

Kijk snel