Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Leerlingenzorg

BBinnen onze school vinden we het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen goed gevolgd wordt. Als hulpmiddel gebruiken we hierbij een leerlingvolgsysteem. Resultaten van (Cito)toetsen worden hierin vastgelegd, maar ook verslagen van onderzoeken en bijvoorbeeld afspraken met ouders.

Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de IB-er (Intern Begeleider, Dhr. Hub Janssen). Deze volgt en coördineert de ondersteuning van leerlingen.

 

Zorgteam

Op onze school bespreekt het zorgteam, waaraan wordt deelgenomen door de IB-er, de directie en bouwcoördinatoren, de ontwikkeling van leerlingen.

Binnen dit overleg wordt er zorgvuldig gekeken naar de meest optimale aanpak van de begeleiding van een leerling. Bij deze begeleiding kan het gaan om de aanpak van leer- of gedragsproblemen, maar ook om een sociale problematiek.

 

Zorgadviesteam

Op 6 momenten in het schooljaar wordt het zorgteam uitgebreid met een school-maatschappelijk werkster van het BJG (Bureau Jeugd en Gezin) en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Zo is er nog meer deskundigheid aanwezig om na te denken over een goede ondersteuning en begeleiding van een leerling.

thema

Tip van de week:

 

 SINTERKLAAS TIJD !!!

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

 

Proficiat 

 

Kijk snel