Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school


Groepsindeling 2019-2020

 

Deze is als volgt:
• 1-2: de leerlingen die naar groep 3 gaan, hebben een briefje meegekregen.
• 3A gaat naar 4B Juf Rowan
• 3B gaat naar 4A Meester Tom
• 4A gaat naar 5B Meester Pieter
• 4B gaat naar 5C Juf Lieke
• 4C gaat naar 5A Juf Henny + Juf Merel
• 5A gaat naar 6C Juf Tanja + Juf Cecile
• 5B gaat naar 6B Meester Tom + Juf Leonie
• 5C gaat naar 6A Juf Harriët + Juf Jessica
• 6A gaat naar 7B Juf Mia + Juf Kelly
• 6B gaat naar 7A Meester Daan
• 6C gaat naar 7C Juf Ivet + Juf Caro
• 7A gaat naar 8C Juf Janne
• 7B gaat naar 8B Meester Gerrit + Juf Nienke
• 7C gaat naar 8A Meester Abel
Hartelijke groet,

Jos Korsten
Directeur

NB Uw kind heeft ook de inlogcode voor de schoolfoto's meegekregen.


thema

  

Een frisse start !!!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel