Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school


Covid-19 update

Geachte ouders / verzorgers,


Zoals elke organisatie proberen wij als school zo goed en verantwoord mogelijk gehoor te geven aan de richtlijnen betreffende de Corona maatregelen. Dit zowel qua afspraken en organisatie rond en binnen de school, alsook de afspraken die gelden betreffende klachten aangaande de gezondheid.


Wanneer een medewerker klachten heeft, zoals verkoudheid en koorts, betekent dit dat de betreffende medewerker niet op school mag zijn en zich moet laten testen. Pas na een negatieve testuitslag mag de medewerker weer naar school komen. Ook als een huisgenoot van een medewerker koorts heeft, mag de medewerker niet naar school.


Op die momenten dat een groepsleerkracht niet kan / mag werken, volgen we het volgende stappenplan:
- Er wordt gekeken of een parttime leerkracht van onze school extra kan werken. Ook wordt gekeken naar de agenda’s van ambulante mensen en naar mogelijkheden van inzet van onderwijsassistenten en stagiaires.
- Als niemand beschikbaar is, worden de kinderen verdeeld over andere groepen binnen onze school.
- Wanneer de afwezigheid langer gaat duren en er geen vervanging beschikbaar is, kunnen we niet anders dan de groep ‘thuis’ laten. Indien mogelijk verzorgt de school dan een vorm van afstandsonderwijs.
- Mocht een bepaalde groep meerdere dagen thuis moeten blijven, dan kan ervoor gekozen worden dat er wordt afgewisseld tussen de groepen, zodat op toerbeurt een andere groep thuis blijft.


We hopen uiteraard dat ieder gezond blijft en we bovenstaand stappenplan niet tot zo min als mogelijk hoeven in te zetten. Mocht het echter wel van toepassing zijn dan informeren wij u zo snel mogelijk en rekenen dan graag op uw begrip en medewerking.


thema

Tip van de week:

 

17 t/m  25 oktober

       HERFSTVAKANTIE

 

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel