Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school


Corona update 14 januari 2021

Geachte ouders / verzorgers,

 

Het kabinet besloot dee week tot een verlenging van de lockdown: ook de basisscholen blijven gesloten. 

Dit zijn de belangrijkste zaken:

= Het bericht is dat de lockdown met 3 weken wordt verlengd. o Misschien (en dat hopen we natuurlijk) mogen de basisscholen op 25 januari weer open.  

= Misschien.

= Dit hangt mede / vooral af van de verdere verspreiding van de Britse variant.

= De besmettingscijfers en de bezetting van de ziekenhuis moeten verder omlaag.

= Oproep derhalve: blijf thuis indien ook maar enigszins mogelijk.

= Hoe minder contacten met anderen, hoe minder kans om besmet te raken of anderen te besmetten. 

 

 • • We zullen de komende dagen gebruiken om ons voor te bereiden op de verlenging van het afstandsonderwijs
  • • Er is onder schooltijd noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen. o Dit geldt voor de reguliere werkdagen, als er geen oplossing binnen de thuissituatie te vinden is. Dit betekent bijvoorbeeld dat als u thuis werkt, dat uw kinderen dan (helaas) geen gebruik mogen maken van de noodopvang. ▪ De opvang zal door de leerkrachten ingevuld moeten worden. • Op de dag(en) dat de leerkracht voor noodopvang is ingepland, verzorgt deze geen online-onderwijs. 
  • Aanmelding voor de noodopvang zal verlopen via directie@angelaschoolboxtel.nl ▪ Kinderen die naar de noodopvang mogen brengen fruit + lunch mee, zoals op een normale schooldag. 
  • Op deze dag wordt gewerkt aan de schooltaken die de kinderen van de leerkrachten hebben gekregen. 
  • De kinderen komen via de grote speelplaats naar binnen.
  • De opvang is van 08.30 uur tot 14.00. • Dus niet later brengen en niet later ophalen.
  • Uiteraard blijven de algemene regels van toepassing en blijven de kinderen thuis als zij de bekende klachten hebben. 

 

Inhoud van het afstandsonderwijs 

Het is duidelijk dat het thuisonderwijs van een andere orde is dan het onderwijs op school. Er wordt hard gewerkt en veel geleerd, maar toch. 

Met name het aanbieden en inoefenen van nieuwe leerstof is een stuk ingewikkelder. Herhaling van eerder aangeboden leerstof is goed, maar door de verlenging van het thuisonderwijs, zullen we zeker ook nieuwe dingen moeten aanbieden. 

De leerkrachten zullen de leer- en oefenstof dan ook zorgvuldig uitzoeken, ook een leesbeurt, dictee of toets kan hier onderdeel van uitmaken. 

De belangrijkste onderdelen komen op de weektaak en via de zoommomenten worden uitleg en (extra) aanwijzingen gegeven. 

 

Door de leerkracht(en) van uw kind wordt u geïnformeerd over de lesactiviteiten. Het vervolg hebben we als volgt georganiseerd: 

 • Groep 1 t/m 4: o De leerkrachten brengen vrijdag de benodigde materialen naar de kinderen. 
 • Op deze dag is er geen online-onderwijs. 
   • Groep 5 t/m 8: o Vrijdag kunnen de kinderen de lesmaterialen ophalen op school (in de eigen klas). De kinderen worden op de aangegeven tijd verwacht, zodat de leerkracht nog iets uit kan leggen.
   • De ophaaltijden zijn: • 09.00 : leerlingen met achternaam beginletter A t/m E 
   • 09.30 : leerlingen met achternaam beginletter F t/m J 
   • 10.00 : leerlingen met achternaam beginletter K t/m O 
   • 10.30 : leerlingen met achternaam beginletter P t/m T
   • 11.00 : leerlingen met achternaam beginletter U t/m Z 
   • Op deze dag is er geen online-onderwijs. 
   • Er wordt een weekschema gemaakt waarop per dag aangegeven staat wat er moet gebeuren. 
  • Er worden zoomtijden afgesproken om contact te hebben en het werk te bespreken. o Van de leerkracht verneemt u wat de precieze tijden zijn. 
  • Wilt u als ouder de leerkracht bereiken, dan kan dit via de mail of via Parro. o We verzoeken u om geen berichten meer te sturen na 19.00 uur. 

 

Rapporten en advisering groep 8. 

Op korte termijn staat gepland dat de leerlingen van groep 8 hun advies voor het vervolgonderwijs ontvangen en dat de andere kinderen van de school hun rapport ontvangen. Natuurlijk gaan we hier voor zorgen! 

Hoe? 

 

Hierover ontvangt u uiterlijk vrijdag een update. 

 

We hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn, dan vernemen we deze graag via de mail. Telefonisch zijn we beperkt bereikbaar. 

 

Hartelijke groet, 

 

Blijf gezond en alle goeds voor de komende tijd,

 

Team Angelaschool.

 


thema

Tip van de week:

 

LOCKDOWN T/M

         7 februari 2021

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel