Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Cultuur

Naast de reguliere lessen, zoals beeldende vorming, drama en muziek, krijgen de kinderen een actievere rol rondom de diverse voorstellingen. Dit schooljaar staan deze voorstellingen in het teken van muziektheater. Hieronder treft u het overzicht aan van de voorstellingen, waarbij meestal vooraf (en achteraf) in de klas aansluitende lessen worden aangeboden. Tijdens de gymnastieklessen maakt Buurtsport ook aansluiting met het thema.

wanneer? wie? voorstelling? waar?

 

Naast voorstellingen is er een lijn aangebracht in de Erfgoededucatie op onze school, om betekenis te geven aan de omgeving van onze leerlingen en een relatie te leggen met andere vakgebieden.


Wanneer? Wie? Erfgoedproject?

 

  • voorjaar 2019 groepen 8 Heilige Huisjes met bezoek aan kerk en moskee
  • voorjaar 2019 groepen 3 Tonnie en Kee in Keutelree
  • juni t/m juli 2019 groepen 6 Middeleeuwse stad 

 

Verder kunnen er nog incidentele projecten lopen.thema

 

= Eindmusical

           Verboden te voeren !!!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel