Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is bedoeld om ouders medezeggenschap te geven op school. Op elke basisschool dient een MR aanwezig te zijn. Dit is bij de wet verplicht. De MR geeft, gevraagd of ongevraagd, advies aan het schoolbestuur over zaken als de vakantieregeling, het schoolwerkplan en de taakverdeling binnen het personeel. De MR heeft ook instemmingsbevoegdheid, dat wil zeggen dat het schoolbestuur de MR om instemming moet vragen bij aangelegenheden als ouderparticipatie, procedure bij het aannemen van personeel of het deelnemen aan een onderwijsexperiment. Al deze rechten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

 

In de MR zitten 4 leerkrachten, gekozen uit het team en 4 ouders, gekozen uit de ouders. Zij zijn voor een periode van twee jaar gekozen. De MR vergadert elke maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Eventuele vragen, opmerkingen of suggesties horen wij graag van u. U kunt ook altijd contact opnemen met de voorzitter van de M.R.

 

Leden MR:

 

Namens de ouders:

- Anke Schoenmakers

- Sue Kelders

- Diana van Raamsdonk

- Jannemieke van Hemert

 

Namens het personeel:

- Pieter Boleij

- Linda v.d. Loo

- Mia de Koning - Bakx

- Tanja van Zandvoort

 

 

 

 

thema

 

 

Gouden weken !

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel