Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is bedoeld om ouders medezeggenschap te geven op school. Op elke basisschool dient een MR aanwezig te zijn. Dit is bij de wet verplicht. De MR geeft, gevraagd of ongevraagd, advies aan het schoolbestuur over zaken als de vakantieregeling, het schoolwerkplan en de taakverdeling binnen het personeel. De MR heeft ook instemmingsbevoegdheid, dat wil zeggen dat het schoolbestuur de MR om instemming moet vragen bij aangelegenheden als ouderparticipatie, procedure bij het aannemen van personeel of het deelnemen aan een onderwijsexperiment. Al deze rechten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

 

In de MR zitten 4 leerkrachten, gekozen uit het team en 4 ouders, gekozen uit de ouders. Zij zijn voor een periode van twee jaar gekozen. De MR vergadert elke maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Eventuele vragen, opmerkingen of suggesties horen wij graag van u. U kunt een email sturen naar mr@angelaschoolboxtel.nl of contact opnemen met één van de MR-leden.

 

Leden MR:

 

Namens de ouders:

-       Jordy van den Boer

-       Anke Schoenmakers

-       Monique Schoenmakers

-       Ellen Thomassen

 

Namens het personeel:

-       Janne Coppens

-       Harriët Geerts 

-       Neeltje Prinsen

-       Daan Slaats

 

 

 

(achteraan: Anke, Daan, Monique, en Jordy)

 

(onderaan: Janne, Harriet, Ellen en Neeltje)

  

 

Jaarverslag 2019-2020

 

Nieuwsbrief 2022

 

 

 

 

thema

Tip van de week:

 

ZOMERVAKANTIE

       2022 !!!

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

 

Proficiat 

 

Kijk snel