Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Oudervereniging

Oudervereniging

Alle ouders van de Angelaschool vormen samen de oudervereniging.

De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten diverse feestelijke activiteiten. Denk daarbij aan de voorbereiding en uitvoering van feestelijkheden als:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • het schoolreisje
  • het voorleesontbijt
  • en de  Avondvierdaagse

Ook de luizencontrole en de schoolfotograaf worden door de oudervereniging aangestuurd.

Voor elke feestelijke activiteit wordt een commissie samengesteld. In een commissie nemen enkele leden van het bestuur van de oudervereniging en enkele leerkrachten plaats.

 

Ouders die interesse hebben in de oudervereniging kunnen altijd een mail naar de secretaris sturen.

Eén keer per jaar schenkt de oudervereniging koffie tijdens de tien-minuten-gesprekken. Op dat moment kunnen ouders hun interesse tonen in de oudervereniging. Bij teveel aanmeldingen, zal er een verkiezing gehouden worden.

Officieel wordt het bestuur door de ouders gekozen tijdens de jaarvergadering die plaatsvindt medio oktober/november. Tijdens deze vergadering wordt het financieel- en sociaal jaarverslag gepresenteerd. Daarnaast wordt de begroting vastgesteld.

De oudervereniging kan alle activiteiten organiseren door de ouderbijdrage die ouders elk jaar betalen.

   

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per zes weken. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. De activiteiten die 'op stapel staan' worden besproken. Momenteel bestaat het bestuur van de oudervereniging uit de volgende leden:

 

Carolien Kropman: voorzitter

Jantine van de Kerkhof

Angela van Breugel: secretaris

Lenny Keulemans

René Dankers: penningmeester

Cindy van der Meijden

Claudia van Helvoort

Mariska Raaijmakers

Yvonne Dankers

Noortje van Roosmalen

Esther van Erp

Ellis Willems

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdrage (contributie) oudervereniging:

Voor het organiseren van diverse festiviteiten voor de leerlingen vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage. In dit bedrag zit ook de eigen bijdrage die gevraagd wordt voor het schoolreisje.

De bijdrage is € 22,- per kind.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL63 RABO 0102.62.56.97

 

De oudervereniging kunt u ook altijd bereiken via de mail: oudervereniging@angelaschoolboxtel.nl

 

 

 

 

Via onderstaande link kunt u de sociaal jaarverslagen van de oudervereniging lezen.

 

 

 

 

thema

Tip van de week:

 

Corona update

      via pagina Ouders

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

 

Proficiat 

 

Kijk snel