Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Oudervereniging

Oudervereniging

Alle ouders van de Angelaschool vormen samen de oudervereniging.

De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten diverse feestelijke activiteiten. Denk daarbij aan de voorbereiding en uitvoering van feestelijkheden als:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • het schoolreisje
  • het voorleesontbijt
  • en de  Avondvierdaagse

Ook de luizencontrole en de schoolfotograaf worden door de oudervereniging aangestuurd.

Voor elke feestelijke activiteit wordt een commissie samengesteld. In een commissie nemen enkele leden van het bestuur van de oudervereniging en enkele leerkrachten plaats.

 

Ouders die interesse hebben in de oudervereniging kunnen altijd een mail naar de secretaris sturen.

Eén keer per jaar schenkt de oudervereniging koffie tijdens de tien-minuten-gesprekken. Op dat moment kunnen ouders hun interesse tonen in de oudervereniging. Bij teveel aanmeldingen, zal er een verkiezing gehouden worden.

Officieel wordt het bestuur door de ouders gekozen tijdens de jaarvergadering die plaatsvindt medio oktober/november. Tijdens deze vergadering wordt het financieel- en sociaal jaarverslag gepresenteerd. Daarnaast wordt de begroting vastgesteld.

De oudervereniging kan alle activiteiten organiseren door de ouderbijdrage die ouders elk jaar betalen.

   

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per zes weken. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. De activiteiten die 'op stapel staan' worden besproken. Momenteel bestaat het bestuur van de oudervereniging uit de volgende leden:

 

Susan van Erp: voorzitter

Letty van Zanten

Angela van Breugel: secretaris

Ellis Willems

René Dankers: penningmeester

Cindy van der Meijden

Monique van der Aa

Carolien Kropman

Angela van Breugel

Yvonne Dankers

Cindy Groenendaal

Mariska Raaijmakers

Lenny Keulemans

Karin van Vught

Jantine van de Kerkhof

Claudia van Helvoort

Sandra Schoenmakers

Esther van Erp

 

Vrijwillige bijdrage (contributie) oudervereniging:

Voor het organiseren van diverse festiviteiten voor de leerlingen vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage. In dit bedrag zit ook de eigen bijdrage die gevraagd wordt voor het schoolreisje.

De bijdrage is € 22,- per kind.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL63 RABO 0102.62.56.97

 

De oudervereniging kunt u ook altijd bereiken via de mail: oudervereniging@angelaschoolboxtel.nl

 

 

 

 

Via onderstaande link kunt u de sociaal jaarverslagen van de oudervereniging lezen.

 

 

 

 

thema

 

 

Gouden weken !

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

Kinderraad

 

Proficiat 

 

Kijk snel