Welkom op de Angelaschool
Goed onderwijs op een leuke school

Passend Onderwijs

Binnen het onderwijs wordt steeds gezocht naar manieren om leerlingen onderwijs te bieden dat het best bij hen aansluit. Soms heeft een leerling hierbij behoefte aan extra en/of speciale ondersteuning. 

 

De overheid stimuleert de ontwikkeling van deze ondersteuning binnen de kaders van 'Passend Onderwijs'.

Binnen Samenwerkingsverband (SWV) De Meierij PO werkt onze school samen om deze kaders concreet uit te werken en te vertalen naar ons dagelijks.

  

Belangrijkste voor ons is dat wij er als school in slagen om een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te realiseren. Een breed aanbod, dat een breed palet van leerlingen uitdaagt en (extra) mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen binnen onze school.

 

De diverse mogelijkheden die wij hebben vormen samen ons School-Ondersteunings-Profiel (SOP). Binnen dit profiel worden onze mogelijkheden en kansen benoemd en geven wij ook onze 'grenzen'  aan; we kunnen immers niet alles zelf (of met ondersteuning) bieden.

 

 

 

thema

Tip van de week:

 

ZOMERVAKANTIE

       2022 !!!

 
 
 
 
 
 
Kijk snel

kidsplace

 

Proficiat 

 

Kijk snel