Kennismaken & aanmelden

Bij aanmelding van uw kind maken wij graag (onder schooltijd) een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Zo bent u in de gelegenheid vragen te stellen, krijgt u een algemene indruk van de school, ziet u de school in ‘werking’ en kunt u de sfeer proeven.

Download het formulier hier. U kunt het formulier op school afgeven of opsturen naar directie@angelaschoolboxtel.nl

Bij de beslissing over toelating betrekt de school de ondersteuningsbehoefte van uw kind en relateert deze aan de ondersteuningsmogelijkheden die de school kan bieden. Zo komen we samen tot een goede match.

Intake

Voordat uw kind op school komt, ontvangt u bericht in welke groep uw kind is geplaatst. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Samen met u wordt het intakeformulier ingevuld, zodat wij nadere informatie over uw kind hebben.

De dag na zijn/haar vierde verjaardag wordt uw kind op school verwacht. Na ongeveer zes weken volgt een huisbezoek van de leerkracht. De leerkracht maakt hiervoor een afspraak met u.