Buitenschoolse opvang

Voor informatie omtrent de BSO verwijzen wij u graag naar de websites van KDV Klein en van Stichting Kindertuin in Boxtel. Deze zijn te vinden via de volgende adressen:

Kleinkindercentra >>

Kindertuin >>

Buro Halt

Elk jaar krijgen de kinderen uit onze bovenbouw les van medewerkers van Buro Halt

Hieronder een selectie van de onderwerpen voor dit jaar:

Digitale schoolbrief

Op deze plek kunt u altijd de digitale nieuwsbrief nog eens nalezen.

Informatie omtrent de keuze school voor voortgezet onderwijs

Op deze pagina treft u de komende tijd de informatie aan die u nodig hebt en/of informatief is voor de keuze van een nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs.

Dinsdag 7 en woensdag 8 maart: Aanmeldgesprekken V.O. Boxtel

Nog wat extra oefenen met uw kind ?

Neem dan eens een kijkje op:

Oudervereniging

De oudervereniging is een officiële vereniging en bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders. Wij helpen school bij de organisatie van activiteiten en evenementen tijdens en buiten schooltijd. Denk bijvoorbeeld aan:

• Luizencontrole
• Halloween
• Sinterklaas
• Kerst
• Voorleesontbijt
• Carnaval
• Pasen
• High tea after CITO
• Schoolreis of klassenreis
• Schoolfotograaf
• Avondvierdaagse
• Afscheid groep 8

Per activiteit vormen we een commissie met leden en leerkrachten. We spuien ideeën, zetten acties uit, regelen handjes, zetten spullen klaar en ruimen die later weer op. Ook komen we gemiddeld 6 keer per schooljaar met de hele oudervereniging bij elkaar, om de lopende activiteiten te bespreken. Hierbij zijn steeds 2 leerkrachten aanwezig.

Het organiseren van al deze activiteiten is mogelijk door de ouderbijdrage. Die wordt eenmaal per jaar aan de ouders gevraagd. Deze bijdrage is niet verplicht. Toch willen we ouders verzoeken de bijdrage te voldoen. Het bedrag wordt namelijk besteed aan de activiteiten voor de kinderen. Zo dragen we allemaal bij aan de missie:

Goed onderwijs, op een leuke school.

Eenmaal per jaar, in oktober/november, organiseren wij een jaarvergadering. Dan leggen wij verantwoording af over de uitgaven van het afgelopen schooljaar. Dan wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt en de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd, maar als niet-lid hebben zij geen stemrecht.

De oudervereniging heeft ongeveer 15 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Ouders kunnen ons bereiken via de mail: oudervereniging@angelaschoolboxtel.nl.

Via onderstaande link kunt u de sociaal jaarverslagen en nieuwsbrieven van de oudervereniging lezen.

Schoolgids

Hier kunt u de actuele schoolgids bekijken en downloaden.

SCHOOLGIDS 2022-2023

Vakantierooster

Via onderstaande link kunt u het vakantierooster van dit schooljaar bekijken,

VAKANTIEROOSTER 2022-2023

VAKANTIEROOSTER 2023-2024